De Kliniek


De Kliniek


De Kliniek is gevestigd in Loenen aan de Vecht en is makkelijk bereikbaar met zowel openbaar vervoer als met de auto. Voor de kliniek is voldoende parkeerruimte waar u gratis mag parkeren.


Kwaliteit in de praktijk.

Wij streven naar systematische en structurele kwaliteitseisen. In de kliniek voldoen alle behandelingsfaciliteiten, -materialen en middelen aan de strenge eisen die de Nederlandse inspectie voor de Volksgezondheid stelt. Het werkproces is beschreven in protocollen zodat u de zorg krijgt die u bent gewend vanuit de Nederlandse ziekenhuizen. Maar kwaliteit zit in meer aspecten. Zo krijgt u deskundig en realistisch advies over de behandeling en het te verwachten resultaat maar nemen wij ook ruim de tijd voor het consult. Hier leert u op een goede manier het natuurlijk verouderingsproces te begrijpen en met name wat Pasman Esthetics hierin kan herstellen en verbeteren. Natuurlijk komen alternatieven voor een eventuele behandeling ook aan bod zodat u zelf een keuze kan maken voor een behandeling die het beste bij u past.

Pasman Esthetics heeft zich ten doel gesteld medische risico's tot een minimum te beperken. Door een professionele handelwijze te combineren met de laatste richtlijnen vanuit de overheid en de medische beroepsgroep wordt zo een veilige behandeling nagestreefd.


Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg

De wet BIG stelt regels aan de beroepsuitoefening en heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als titelbescherming, registratie, bevoegdheid regeling, voorbehouden handelingen en tuchtrecht. Uiteraard zijn onze artsen geregistreerd binnen deze wet.


Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst regelt een aantal rechten en plichten van de cliënt en de arts. Het recht op informatie over de behandeling is één van de meest belangrijke. De arts is verplicht om u te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Verder staan in deze wet onder andere beschreven het recht op inzage in het medisch dossier, de vereiste toestemming voor de behandeling en het recht op privacy en geheimhouding.


Privacyreglement

Pasman Esthetics respecteert de privacy van al haar cliënten. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons geeft altijd strikt vertrouwelijk. Bij uw bezoek aan onze kliniek of internetsite kunnen uw gegevens op verschillende manieren worden geregistreerd, zoals in uw medisch dossier of via het door u ingevulde contactformulier. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor eigen gebruik en/of voor het toezenden van de door u aangevraagde informatie. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden.

Pasman Esthetics vindt uw veiligheid en de kwaliteit van de aan u geleverde zorg zeer belangrijk. Heeft u een idee hoe onze dienstverlening nog beter kan, laat het ons dan weten. Wij vinden het vertrouwen die u in ons bedrijf heeft gesteld zeer waardevol en proberen daar zorgvuldig mee om te gaan.