Bij Pasman Esthetics hebben alle medewerkers de relevante opleidingen genoten en beschikken over benodigde registraties en diploma’s. Voor alle medewerkers van Pasman Esthetics geldt dat hun kennis en kunde voortdurend up-to-date wordt gehouden door nascholing en klinische lessen. De medisch specialisten in de kliniek blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op hun vakgebied door het bijwonen van nationale en internationale congressen, workshops en deelname aan specifieke trainingen.


Drs. Edward J. Pasman, eigenaar en medisch specialist

Sinds 2005 is dokter Pasman geregistreerd in het medisch specialisten register als anesthesioloog. Hij heeft zich toegelegd op de trauma anesthesiologie en heeft hiermee zowel nationaal als internationaal zijn sporen verdiend. Binnen de anesthesiologie neemt het prikken van mensen een prominente plaats in. Wanneer in het ziekenhuis een probleem is met prikken dan wordt uiteindelijk de anesthesioloog daarvoor gebeld.

Vanuit die positie kwam het raakvlak met de cosmetische geneeskunde in het vizier. Na een gedegen opleiding ‘injectables’ in Amsterdam heeft dokter Pasman de cosmetische vervolg opleiding grotendeels in het buitenland gevolgd onder auspiciën van internationaal bekende cosmetisch specialisten.

Binnen de opleiding tot cosmetisch arts is Edward betrokken als docent en is hij binnen de academische pijngeneeskunde werkzaam als Botox® expert.