Upper FaceBehandelingen VOORHOOFD met Botox, Bocouture en/of een Filler.

Octoface Octoface Octoface Octoface Octoface Octoface Octoface Octoface Octoface


Rimpels van de Voorhoofd Spier (1)

Om de optrekkende beweging van de voorhoofd-spier (Frontalis spier) te verminderen kan de neuromodulator Botuline-A (Botox®, Bocouture®) worden ingespoten. Hierdoor vermindert de activiteit van deze spier waardoor minder rimpels in de huid van het voorhoofd worden getrokken. Eventuele diepe rimpels die in dit gebied zichtbaar zijn geworden kunnen met een hyaluronzuur filler worden hersteld.


Frons Rimpels en Hoofdpijn (2,3,4)

De frons is opgebouwd uit een vijftal kleine spiertjes. Deze trekken in een gezamenlijke beweging de huid naar beneden waardoor u boos en geconcentreerd kan kijken, vaak met diepe rimpelvorming tot gevolg. Wanneer deze spiertjes met de neuromodulator Botuline-A worden behandeld zal de spierkracht verminderen waardoor de trek op de huid wordt verminderd, bepaalde soorten hoofdpijn worden bestreden en migraine zal afnemen. Eventuele diepe rimpels die in dit gebied zichtbaar zijn geworden kunnen met een hyaluronzuur filler worden hersteld.


Invallende Slapen (5)

De slapen van het aangezicht zullen transformeren van een licht bolle structuur tijdens de puberteitsjaren naar een uitgeholde structuur op latere leeftijd. Zowel de botdichtheid, de vetkussentjes en de spiermassa ter plaatse nemen af waardoor ingevallen slapen meer zichtbaar worden. Vaak kunnen de slapen nog worden gecamoufleerd door lange haren zodat het niet opvalt maar op den duur wordt het toch zichtbaar. Dit gebied kan met behulp van fillers worden hersteld waardoor volume wordt gerestitueerd en opnieuw een licht bolle structuur ontstaat. U zult versteld staan van het verjongend resultaat.


Afzakkende Wenkbrauwen (6)

Een van de eerste tekenen van het ouder worden is het zakken van de wenkbrauwen. Hierdoor lijken de ogen kleiner en dieper te liggen. Bovendien komen er rimpels op het voorhoofd en vallen de ‘kraaiepootjes’ aan de buitenkant van de oogleden meer op. Deze problemen doen zich niet uitsluitend voor bij het ouder worden. Een lage stand van de wenkbrauw (of het zakken daarvan) is soms familiair bepaald.

Door verlies van botdichtheid en oogkas-structuur tezamen met een verandering in de balans tussen oogkas-knijpende en oogkas-ontspannende spieren ontstaat een afzakkende huid ter plaatse van de wenkbrauwen.

De disbalans tussen de oogkas spieren kan worden hersteld door de spiertjes die de wenkbrauw naar beneden trekken wat te verzachten met de neuromodulator Botuline-A. Hierdoor raken de optrekkende spiertjes in het voordeel en zal de wenkbrauw iets worden gelift. Hangende wenkbrauwen geven u helaas een ouder en bedroefder/bozer uiterlijk. Hoge, iets gebogen wenkbrauwen geven u daarentegen een jonger en frisser uiterlijk.


vorige pagina